Cáp điều khiển có tên tiếng Anh là Control Cables. Đây là một loại cáp có tín hiệu điều khiển chuyên biệt. Giúp điều khiển các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống máy móc đến các trang thiết bị.
Các thương hiệu về cáp điều khiển bao gồm: Sangjin, Cadivi, Altek Kabel, Alantek…