Có 2 dòng sản phẩm gồm: cáp điều khiển không lưới và cáp điều khiển chống nhiễu có lưới. Quy cách từ 2 đến 30 lõi, tiết diện từ 0.5 – 2.5mm2.
Có 2 loại cho các nhu cầu khác nhau:
– Loại 1: ruột lõi đồng 100%.
– Loại 2: ruột lõi đồng pha nhôm (giá thấp hơn loại 1).
Chúng tôi có cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận: CO, Spec, Test.