Được thành lập từ năm 1987 và sau hơn 30 năm, Ngô Han đã khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dây điện từ và nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của Ngô Han.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.