Bộ lưu trữ là thiết bị dùng để lưu trữ điện năng từ pin năng lượng mặt trời.