HMI là viết tắt của cụm từ Human – Machine – Interface. Đây là 1 thiết bị cầu nối, giao tiếp giữa máy móc và người điều khiển. Quá trình giao tiếp giữa người với máy được thuận tiện, chính xác hơn thông qua 1 màn hình.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.