Bộ lập trình PLC là một bộ điều khiển logic hay nói cách khác là bộ điều khiển lập trình. Thiết bị này thường gặp nhiều trong các dây chuyền sản xuất tự động hóa trong nhà máy.
PLC được viết tắt bởi từ Programmable logic controller. Ngoài việc cung cấp các bộ lập trình PLC, Thiết bị Minh Phương còn cung cấp các dịch vụ lập trình PLC.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.