Rơ le điện tử có tên tiếng Anh đầy đủ là Electric motor protection relays. Relay điện tử có chức năng:
– Bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện.
– Trong công nghiệp rơle nhiệt được lắp kèm với công tắc tơ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.