Bộ hẹn giờ có thể lập trình cho phép bạn đặt công tắc để bật và tắt vào những thời điểm cụ thể. Chúng tương tự như một số bộ hẹn giờ cơ học vì chúng có thể có nhiều chu kỳ bật / tắt trong khoảng thời gian 24 giờ, nhưng chúng có thể được lên lịch cho hơn một ngày.
Với timer digital bạn có thể đặt lịch trình 7 ngày với thời gian bật / tắt chính xác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.